Saturday, June 7, 2014

Parks and Gardens

Allama Iqbal Park Nawan Shehar Faisal Mukhtar Park Mumtazabad Fountain at BCG Chowk Fountain at Chowk Kutchery Fountain at Kalma Chowk Goal Bagh Park Gulgasht Green Belt Bosan Road Green Belt near Kalma Chowk Ibne Qasim Park Qilla Kohna Qasim Bagh Jalal Masjid Park Gulgasht Jnnah Park Shah Rukne Alam Colony Ladies Park Gulgasht Ladies Park Rashidabad Langey Khan Park near Civil Hospital Chowk MDA Park opposite Circuit House Gulzar-e-Mustafa Park at Jalapur Pirwala Park at Qadirpur Raan Park behind Multan Arts Council Pervez Elahi Park Kiri Jamandan Purana Silli Khana Park Qasim Bagh Park Quila Kohna Qasim Bagh Shamsabad Park Phase 1 Shamsabad Park Phase 2 Shah Shams Park Daulat Gate Tinik Shah Park Shamsabad Zakariya Park Phase-II

No comments:

Post a Comment